top of page
BorneYoga_3-5_Rikke_40_edited.jpg

Hvad er børneyoga godt  for?


Førskolebørn:

 • Sansemotoriskudvikling. Styrker, stimulerer og udvikler:
     - Muskel-ledsansen (prorioceptive sans, kinæstetiske sans)
       Vigtig for: Muskeltonus, koordinering af bevægelser og muskelkraft, god kropsbevidsthed. At kende sin egen krop er et vigtigt aspekt i udviklingen af gode sociale relationer, da det giver selvtillid og gåpåmod til at deltage i leg og interaktion med andre børn.
      - Balancesansen (vestibulær sansen, labyrint sansen)
        Vigtig for: Muskeltonus, balancen, at have det godt med gynge, vugge, køre og sejle samt for at kunne orientere sig i forhold til rotation og skifte i hastighed - kunne navigere f.eks. i en tumleleg osv.

 • Brug af rytmik, sproglige mønstre og gentagede bevægemønstre fremmer den sproglige udvikling og skaber grundlag for senere indlæring. 

 

Børn generelt:

 • Styrker muskler, udholdenhed og smidighed.

 •  Grundlæggende god kropsbevidsthed - giver tro på sig selv.

 •  Udvikler det intrapersonelle sanseapparat
  (Evnen til at lytte indad og navigere ud fra sin intuition og selvforståelse - det man mærker og registrerer i sig selv. Evnen til at selvregulere.)

 • Lærer grundlæggende redskaber til at holde sig selv i balance tidligt i livet. Større selvindsigt og evne til at drage omsorg for sig selv og tage ansvar for sit eget liv og lykke.

 •  Erfaringsbaseret visdom, læring gennem krop og bevægelse.

 • Udvikler og stimulerer kreativiteten og forestillingsevnen, hvilket har stor betydning for livslang meningsdannelse og evnen til abstrakt tænkning og evnen til at anskue livet fra større perspektiver.

 • Styrker empati og medfølelse for andre.

 •  Lærer at aktivere det parasympatiske nervesystem og bruge bremsen - at koble fra og geare ned.

 • Lærer at bruge åndedrættet til at justere indre stemninger: Skrue op for energien, løsne op for spændinger, skabe afløb for følelsesmæssigt pres, få ro på nerverne og fokusere sin koncentration osv.

 • Bevarer den barnlige uskyld og glæden ved fantasi og leg

 • Lærer at finde/skabe energien i sig selv frem for at søge det andre steder. Kan forebygge f.eks. misbrugsproblemer senere, samt skaber positive sociale relationer, hvor man ikke er afhængig af at få/stjæle energien fra andre.

Fordele ved familie yoga med forældre/barn:

 • Båndet mellem barn og forældre styrkes.

 •  De voksne lærer at lege igen og får styrket kontakten til sit eget indre barn.

 • Barn og voksen krop mødes på en positiv måde

 • Nærvær mellem forældre og barn

 • Ud af hovedet og ned i kroppen, er godt for begge og især for de voksne.

 • Skaber nye, positive fællesoplevelser

 

Fordele ved børneyoga i klasser og grupper:

 • Styrker fællesskabet

 • Forbygger mobning

 • Skaber et empatisk rum i gruppen, hvor der er plads til alle

 • Godt fordi der ikke er konkurrence, alle er lige.

bottom of page